نت و تبلچر جاده یک طرفه برای گیتار از مرتضی پاشایی


 
سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

مرتضی پاشایی

قیمت نت:2,500
قیمت ویدئو:2,500
تنظیم:
علی خدادادیان